Сайтын тухай

Үнэнийг Үзэглэнэ.

Зорилго:

Монгол Улсын үндсэн хуулиар олгогдсон иргэдийн үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөт илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх, мэдээлэл авах эрх чөлөөний цахим хоточ, үнэний хөтөч болно.

 

Ялгарал:

Гэрэл, сүүдэртэй үнэн, худалтай энэ ертөнцөөс өөрт хэрэгтэй мэдээллийг олж хүртэх хүндхэн сорилттой хүн төрөлхтөн тулгарч байна. Энэ сорилттой тулгарч буй эрхэм хэрэглэгчдийнхээ цаг тутмын шийдвэр гаргах, шинэ сонголт хийхэд дэм, нэм болох үүднээс ipen.mn сайт өөрсдийн мэдээллийн боловсрол (news literacy), дижитал бичиг үсэг (digital literacy)-ийн стандартыг шинээр нэвтрүүллээ.

Манай багийн гишүүд өдөр тутмын урсгал мэдээллээс гадна эдийн засаг, улс төрийн аналитик мэдээллээр төрөлжиж, процесс бус бодлогод хөтлөгдсөн мэдээ, контентийг судалгаа, хөгжүүлэлтийн түвшинд боловсруулж, эргэлз – нягтал зарчмаар ажилладаг.

Эзэмшил:

Цахим Үзэг Хөгжил ХХК-ийн өмч мөн.