2022.07.02, Бямба
Эхлэл Эдийн Засаг Монгол Улс 30.7 тэрбум ам.долларын өртэй

Монгол Улс 30.7 тэрбум ам.долларын өртэй

Монгол Улсын нийт гадаад өр 2019 онд 30.7 тэрбум ам.доллар болж, өмнөх оноос 2 тэрбум ам.доллар буюу 6.8 хувиар өссөн байна.

 • Компани хоорондын зээллэг 10.3 тэрбум ам.доллар
 • бусад салбарынх 8.5 тэрбум ам.доллар
 • Засгийн газрынх 7.7 тэрбум ам.доллар
 • Төв банкнаас бусад хадгаламжийн байгууллагынх 2.1 тэрбум ам.доллар
 • Төв банкных 2 тэрбум ам.доллар байна.

Улсын нийт гадаад өр өсөхөд төв банкнаас бусад хадгаламжийн байгууллагынх 4%, төв банкных 2.2% тус тус буурсан ч шууд хөрөнгө оруулалт, компани хоорондын зээллэг 12%, Засгийн газрынх 7.2%, бусад салбарын өр 5.9 хувиар өссөн нь нөлөөлжээ. Нийт гадаад өрийг салбараар нь ангилбал:

 • Компани хоорондын зээллэг 33.7 хувь
 • Бусад салбарынх 27.8 хувь
 • Засгийн газрынх 25.1 хувь
 • Төв банкнаас бусад хадгаламжийн байгууллагынх 7.0 хувь
 • Төв банкных 6.5 хувийг эзэлж байна.
Засгийн газрын нийт өр 2019 онд 23.9 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 1.5 их наяд төгрөг ба 6.9%-аар нэмэгдсэн байна.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

Сэтгэгдэл оруулна уу!
энд нэрээ оруулна уу

Монгол Улсын нийт гадаад өр 2019 онд 30.7 тэрбум ам.доллар болж, өмнөх оноос 2 тэрбум ам.доллар буюу 6.8 хувиар өссөн байна.

 • Компани хоорондын зээллэг 10.3 тэрбум ам.доллар
 • бусад салбарынх 8.5 тэрбум ам.доллар
 • Засгийн газрынх 7.7 тэрбум ам.доллар
 • Төв банкнаас бусад хадгаламжийн байгууллагынх 2.1 тэрбум ам.доллар
 • Төв банкных 2 тэрбум ам.доллар байна.

Улсын нийт гадаад өр өсөхөд төв банкнаас бусад хадгаламжийн байгууллагынх 4%, төв банкных 2.2% тус тус буурсан ч шууд хөрөнгө оруулалт, компани хоорондын зээллэг 12%, Засгийн газрынх 7.2%, бусад салбарын өр 5.9 хувиар өссөн нь нөлөөлжээ. Нийт гадаад өрийг салбараар нь ангилбал:

 • Компани хоорондын зээллэг 33.7 хувь
 • Бусад салбарынх 27.8 хувь
 • Засгийн газрынх 25.1 хувь
 • Төв банкнаас бусад хадгаламжийн байгууллагынх 7.0 хувь
 • Төв банкных 6.5 хувийг эзэлж байна.
Засгийн газрын нийт өр 2019 онд 23.9 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 1.5 их наяд төгрөг ба 6.9%-аар нэмэгдсэн байна.